Odmanganování vody

Postupy odstraňování manganu z vody :

 

  • Oxidační
  • Iontoměničové

Oxidační postupy odmanganování

1. oxidace vzdušným kyslíkem

oxidace je nutná při současné existenci nosiče, kde se oxid manganičitý uchytí. Takovým nosičem je např. pískový filtr, na kterém je utvořena vrstva MnO2.nH2O (hydratovaný oxid manganičitý, tzv. burel). Lze ji utvořit pomocí přídavku KMnO4 (manganistan draselný, ve vodném roztoku silné oxidační činidlo).
Produkty oxidace vylučované ve formě nerozpuštěných látek jsou na filtru zachyceny a tvoří kompaktní vrstvu na povrchu náplně filtru.

2. oxidace vzdušným kyslíkem za součinnosti manganových bakterií

při tomto způsobu je využit k oxidaci manganu vzdušný kyslík v přítomnosti manganových bakterií. Chemolithotrofní bakterie využívají oxidační reakci k získání energie. Proces probíhá v přítomnosti rozpuštěného kyslíku i v neutrální oblasti. Probíhá na pískovém filtru , jehož povrch náplně je osídlen manganovými bakteriemi.

3. oxidace jinými oxidovadly

pro oxidaci se používá manganistan draselný. Jeho použití je vhodné při náhlém výskytu manganu ve vodě.

Odmanganování na iontoměničích

Tento způsob lze použít pro vody, kde je odmanganování obtížné. Jako měnič iontů se používá manganový permutit, na jeho velkém specifickém povrchu je vrstva oxidů manganu. Při uplatnění adsorpčního a kontaktně oxidačního procesu je zvýšena účinnost. Na sodíkový permutit působíme roztokem MnCl2, aktivujeme manganistanem draselným.