Postup zřizování staveb k jímání podzemní vody (studny)

Firemní časopis naší společnosti č. 1/2019 přináší tabulku, v níž jsou chronologicky řazeny kroky, které musí být vykonány při zřizování staveb k jímání podzemní vody. Celý časopis si můžete stáhnout zde.