Hlukové studie a akustické posudky

 

  • výpočty hluku ve venkovním prostoru
  • výpočty hluku ve vnitřním prostoru staveb
  • výpočty hluku ze stavební činnosti
  • výpočtové posouzení vzduchové a kročejové izolace konstrukcí v budovách
  • návrh protihlukových opatření
  • měření hluku – ověření výpočtů aj. (ve spolupráci se společností Bioanalytika CZ s.r.o.)